ახალი კორონავირუსის გავრცელებიდან გამომდინარე, ზოგიერთ პირთა მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების თაობაზე

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 30 დეკემბერს გამოიცა "საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელებიდან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ ზოგიერთი პირის მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულება.განკარგულების გასაცნობად იხილეთ ბმული:

აღნიშნული განკარგულებით გათვალისწინებულ საკითხებს უახლოეს მომავალში განიხილავს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, რომლის მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, ხელშემწყობი ღონისძიებები გავრცელდება შესაბამის ღია კაფეთა მოიჯარეებზე.

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი პირის მიმართ, ასევე, მოქმედებს შემდეგი განკარგულებებით გათვალისწინებული ღონისძიებებიც: