შესყიდვები

- თბილისის სატრანსპორტო კომპანია სახელმწიფო შესყიდევბის განხორციელებისას ხელმძღვამელობს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ საქართველოს კანონისა და გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანებით;

- თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა შედგენილი და დამტკიცებულია 'შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის შესახებ' კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანებით დამტკიცებული CPV კლასიფიკატორის მიხედვით;

- თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის შესყიდვების დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს მხოლოდ კომპანიის საკუთარი შემოსავლები.

საკონტაქტო:

ინგა ხვედელიძე 2 35 77 77 (16-01)

ნინო ყანჩაველი 2 35 77 77 (16-04)

 

სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA140030611

26 დეკემბერი 2014

ტენდერი ბოგდან A144.5 მარკის ავტობუსის გადაბმულობის ნაწილები

სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA140030612

26 დეკემბერი 2014

ტენდერი ბოგდან A092-ის მარკის ავტობუსის რესორები

სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA140030613

26 დეკემბერი 2014

ტენდერი ბოგდან A144.5 მარკის ავტობუსის სარემონტო კომპლექტი

სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA140030609

26 დეკემბერი 2014

ტენდერი მეტროს ვაგონის პლატები