შესყიდვები

- თბილისის სატრანსპორტო კომპანია სახელმწიფო შესყიდევბის განხორციელებისას ხელმძღვამელობს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ საქართველოს კანონისა და გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანებით;

- თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა შედგენილი და დამტკიცებულია 'შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის შესახებ' კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანებით დამტკიცებული CPV კლასიფიკატორის მიხედვით;

- თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის შესყიდვების დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს მხოლოდ კომპანიის საკუთარი შემოსავლები.

საკონტაქტო:

ინგა ხვედელიძე 2 35 77 77 (16-01)

ნინო ყანჩაველი 2 35 77 77 (16-04)

 

სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA140030775

26 დეკემბერი 2014

ტენდერი ბოგდან А144.5 მარკის ავტობუსის ტუმბო საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის

სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA140030852

26 დეკემბერი 2014

ტენდერი საბურავების

სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA140030779

26 დეკემბერი 2014

ტენდერი ბოგდან A1445-ის მარკის ავტობუსის  გადაბმულობის მთავარი ცილინდრის რეზინის მილის 

სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA140030327

22 დეკემბერი 2014

ტენდერი მეტროს ვაგონის მოდულები