სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA140030327

22 დეკემბერი 2014

1 ტენდერის სახეობა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი
2 შესყიდვის ობიექტი მეტროს ვაგონის მოდულები
3 წინადადების მიღების დასრულების დრო 26.12.2014 12:00
4 სავარაუდო ღირებულება  52932
5 გარანტიის ოდენობა 529.00
შენიშვნა: დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=134084&lang=ge 
http://procurement.gov.ge/