სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA140030609

26 დეკემბერი 2014

1 ტენდერის სახეობა   გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი
2 შესყიდვის ობიექტი მეტროს ვაგონის პლატები
3 რაოდენობა ან მოცულობა   იხ. დოკუმენტაციაში
4 წინადადების მიღების დასრულების დრო 30.12.2014 13:00
5 სავარაუდო ღირებულება  65100
6 გარანტიის ოდენობა 651.00
სატენდერო დოკუმენტაცია -  SPA140030609
შენიშვნა: დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=134361&lang=ge
http://procurement.gov.ge/