სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA140030612

26 დეკემბერი 2014

1 ტენდერის სახეობა   ელექტრონული ტენდერი
2 შესყიდვის ობიექტი ბოგდან A092-ის მარკის ავტობუსის რესორები
3 რაოდენობა ან მოცულობა   იხ. დოკუმენტაციაში
4 წინადადების მიღების დასრულების დრო 14.01.2015 13:00
5 სავარაუდო ღირებულება  52545
6 გარანტიის ოდენობა 525.00
სატენდერო დოკუმენტაცია -  SPA140030612
შენიშვნა: დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=134364&lang=ge 
http://procurement.gov.ge/