სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA140030611

26 დეკემბერი 2014

1 ტენდერის სახეობა   ელექტრონული ტენდერი
2 შესყიდვის ობიექტი ბოგდან A144.5 მარკის ავტობუსის გადაბმულობის ნაწილები
3 რაოდენობა ან მოცულობა   იხ. დოკუმენტაციაში
4 წინადადების მიღების დასრულების დრო 14.01.2015 12:00
5 სავარაუდო ღირებულება  6000
6 გარანტიის ოდენობა 60.00
სატენდერო დოკუმენტაცია -  SPA140030611
შენიშვნა: დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=134363&lang=ge
http://procurement.gov.ge/