სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA150005312

18 თებერვალი 2015

1 ტენდერის სახეობა   გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი
2 შესყიდვის ობიექტი სამშენებლო მასალებისა და დამხმარე სამშენებლო მასალები
3 რაოდენობა ან მოცულობა   იხ. დოკუმენტაციაში
4 წინადადების მიღების დასრულების დრო 24.02.2015 17:00
5 სავარაუდო ღირებულება  113830
6 გარანტიის ოდენობა 1138.00
სატენდერო დოკუმენტაცია -  SPA150005312
შენიშვნა: დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=140716&lang=ge
http://procurement.gov.ge/