სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA150009386

31 მარტი 2015

1 ტენდერის სახეობა   ელექტრონული ტენდერი
2 შესყიდვის ობიექტი საკანცელარიო საქონელი
3 რაოდენობა ან მოცულობა   იხ. დოკუმენტაციაში
4 წინადადების მიღების დასრულების დრო 14.04.2015 16:00
5 სავარაუდო ღირებულება  17165
6 გარანტიის ოდენობა 172.00
სატენდერო დოკუმენტაცია -  SPA150009386
შენიშვნა: დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=144999&lang=ge
http://procurement.gov.ge/