სატენდერო განცხადების ნომერი №SPA150009584

31 მარტი 2015

1 ტენდერის სახეობა   ელექტრონული ტენდერი
2 შესყიდვის ობიექტი ბოგდან А092 ავტობუსის სათადარიგო ნაწილები
3 რაოდენობა ან მოცულობა   იხ. დოკუმენტაციაში
4 წინადადების მიღების დასრულების დრო 16.04.2015 12:00
5 სავარაუდო ღირებულება  464125
6 გარანტიის ოდენობა 4641.00
სატენდერო დოკუმენტაცია -  SPA150009584
შენიშვნა: დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ  https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=145204&lang=ge
http://procurement.gov.ge/