სიახლეები

თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ფინანსური მაჩვენელები

19 ნოემბერი 2012

თბილისის სატრანსპორტო კომპანია აქვეყნებს 2010-2011 წლების ძირითად ფინანსურ მაჩვენებლებს

დეტალური ინფორმაცია მძღოლების ხელფასების შესახებ

14 ნოემბერი 2012

ინფორმაცია სამივე ავტობაზის მძღოლების 2012 წლის ოქტომბრის თვის დარიცხულ ჯამური ხელფასების, დისციპლინარული სასჯელებისა და საწვავის გადახარჯვის გამო დაქვითული თანხების შესახებ.

თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის განცხადება

12 ნოემბერი 2012

სატრანსპორტო კომპანია იწყებს დეტალური ინფორმაციის გამოქვეყნებას მძღოლების მიერ 2012 წელს ფაქტობრივად გამომუშავებული შრომის ანაზღაურების შესახებ.

თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ შემოსავლებისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არაგეგმიური შემოწმების თხოვნით მიმართა

12 ნოემბერი 2012

ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების შედეგად, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა პირების მიერ, საჯაროდ გაჟღერდა ბევრი დაუსაბუთებელი ბრალდება