სიახლეები

2013 წლის წლიური ანგარიში

18 მაისი 2014

თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ გამოაქვეყნა 2013 წლის წლიური ანგარიში (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), სადაც დეტალურად არის განხილული, როგორც საანგარიშო პერიოდის ფინანსური და სტატისტიკური მაჩვენებლები, ასევე  მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები, კომპანიის ხედვა და მისია.

თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის განცხადება

28 აპრილი 2014

თბილისის სატრანსპორტო კომპანია სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ ტირაჟირებულ ინფორმაციას, თითქოსდა მეტროპოლიტენით სარგებლობა საშიშია მგზავრებისათვის, საფრთხეს უქმნის მოქალაქეების სიცოცხლეს არაფერი საერთო არ აქვს რეალობასთან და ემსახურება მხოლოდ გარკვეული ჯგუფ(ებ)ის ინტერესებს, რომელთა შესახებაც კომპანია საჭიროების შემთხვევაში მოგვიანებით გააკეთებს განცხადებას.

თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის განცხადება

27 აპრილი 2014

"რიყეე-ნარიყალას" საბაგირო გზა დროებით წყვეტს მუშაობას

დამატებითი მარშრუტები აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით

17 აპრილი 2014

აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით, მუნიციპალური ტრანსპორტის სპეციალური მარშრუტები დაინიშნება