თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის განცხადება

11 მაისი 2017

თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით, 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-81 დადგენილებაში, შევიდა ცვლილება, კერძოდრიყე-ნარიყალასსაბაგირო გზის ერთი მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის ტარიფი გახდა 2.5 ლარი. ასევე განისაზღვრაკუს ტბისსაბაგიროთი ველოსიპედის ტრანსპორტირების საფასური, რომელიც შეადგენს 1 ლარს. ახალი გადაწყვეტილებით, გაუქმდა დაწესებული შეღავათები სხვადასხვა კატეგორიის მგზავრებისთვის. „კუს ტბისსაბაგიროთი მგზავრობის ღირებულება არ იცვლება და რჩება 1 ლარი. აღნიშნული ცვლილებები ძალაში შევა მიმდინარე წლის 15 მაისიდან.