ტექნიკური სკოლა

ვაკანსია მეტროს მემანქანეების მოსამზადებელ ჯგუფში ჩასარიცხად

სატრანსპორტო კომპანიის ტექნიკური სკოლა, კომპანიის მოთხოვნებიდან გამომდინარე პერიოდულად აცხადებს ვაკანსიას მემანქანის მოსამზადებელ ჯგუფში ჩასარიცხად. კანდიდატებმა უნდა დააკმაყოფილონ შემდეგი მოთხოვნები:

  • ასაკი 20-35 წლამდე;
  • ქარული ენის ცოდნა;
  • სრული საშუალო განათლება;

პირველადი ტესტირების წარმატებით გავლის შემდეგ კანდიდატები ნაწილდებიან 30-32 კაციან ჯგუფებში. კურსის წარმატებით დამთავრების შემდეგ კურსანტი ხვდება მეტროს დეპოს რეზერვში და შემდეგ იწყებს მუშაობას მეტროს მემანქანის პოზიციაზე.