ავტობუსების შესყიდვა

                                          ავტობუსების შესყიდვა

                                                                  საქართველო

                                           შპსთბილისის სატრანსპორტო კომპანია

                                                   პროექტი -  Tbilisi Bus Extension

            110 ერთეული 12 მეტრიანი კომპრესირებულ ბუნებრივ აირზე (CNG) მომუშავე 

                საქალაქო ავტობუსების და მასთან დაკავშირებული სერვისის მიწოდება

აღნიშნულ ტენდერზე მოწვევა საერთაშორისო შესყიდვების შესახებ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე  გამოქვეყნდა 2019 წლის 17 მაისს.

https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190517c.html

http://ttc.com.ge/ka/purchase/120

პროექტის ფარგლებში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გამოიყო სესხი, შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის  მიერ  თანამედროვე 12 მეტრიანი  დაბალიატაკიანი კომპრესირებულ ბუნებრივ აირზე (CNG) ავტობუსების და მასთან დაკავშირებული სერვისის მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

  • ტენდერი გამოცხადდა -  2019 წლის 5 სექტემბერს
  • ტენდერი გაიხსნა -  2019 წლის 5 ნოემბერს

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა თურქული მწარმოებელი კომპანია BMC OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS წარმოებულმა მოდელმა BMC PROCITY 12M CNG, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში არის შპს „თეგეტა მოტორსი“  

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასა“ და   შპს „თეგეტა მოტორს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება 126 დაბალიატაკიანი 12 მეტრიანი CNG (კომპრესირებულ ბუნებრივ აირზე მომუშავე) ავტობუსების და მასთან დაკავშირებული სერვისების მიწოდების შესახებ

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგინა  37,885,207.65  ევრო

ხელშეკრულება  გაფორმდა    2020  წლის13 თებერვალს.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებუპირობების თანახმად ავტობუსების  მოწოდება განხორციელდება ეტაპობრივად 2020 წლის 30 სექტემბრამდე