მოწვევა ტენდერზე, პროექტი -თბილისის მეტროს პროექტი და თბილისის ავტობუსის გაფართოება

                                             მ ო წ ვ ე ვ ა  ტ ე ნ დ ე რ ზ ე

                                                                    საქართველო

                                                 შპსთბილისის სატრანსპორტო კომპანია

                   პროექტი - თბილისის მეტროს პროექტი და თბილისის ავტობუსის გაფართოება

                                   10 (ათი) ოთხვაგონიანი მეტროს მატარებლის მიწოდება


აღნიშნული ტენდერზე მოწვევა ხდება შესყიდვის შესახებ ზოგადი განცხადების შესაბამისად ref 9507-GPN-51392 ამ პროექტისთვის, რომელიც გამოქვეყნდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) ვებ-გვერდზე, შესყიდვის შესახებ განცხადებების გვერდზე (https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190909b.html) 09 სექტემბერს, 2019 წელს.

შპსთბილისის სატრანსპორტო კომპანია, შემდგომში წოდებული როგორცშემსყიდველი, აპირებს გამოიყენოს ბანკიდან მიღებული სესხის შემოსავალი იმ ხარჯების მიმართ რომლებიც  საჭიროა თბილისის მეტროს პროექტისთვის (Procurement of Rolling Stock for Tbilisi Metro) შემსყიდველი დალუქული ტენდერის საშუალებით იწვევს შესაბამის მიმწოდებლებს შემდგომ კონტრაქტზე, რომლის დაფინანსება მოხდება სესხის შემოსავლის ნაწილიდან.

კონტრაქტი: პროექტირება, მშენებლობა, მოწოდება, ტესტირება მეტროს მატარებლების (10 მატარებელი, თითო ოთხვაგონიანი შემადგენლობა) თბილისის მეტროსთვის.

მოწოდების სავარაუდო ვადა -

  1. 2 (ორი) მეტროს მატარებელი - დეკემბერი, 2020;
  2. 8 (რვა) მეტროს მატარებელი - ივნისი, 2023;

პრეტენდენტებს შეუძლიათ შემდგომი ინფორმაციის მიღება შემდეგ მისამართზე:

შემსყიდველი:  შპსთბილისის სატრანსპორტო კომპანია

საკონტაქტო პირი: გვანცა ფირფირაშვილი

მისამართი: ვაგზლის მოედანი #2, თბილისი 0112, საქართველო

ტელეფონის ნომერი: +995 (32) 235 77 77 (შიდა ნომ.1041)  +995 577 08 21 51

ფაქსი: +995 (32) 293 41 41

ელექტრონული ფოსტა: [email protected]

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ შეგიძლიათ ნახოთ ამ ბმულზე: